Regulamin Zakupów - STIX.PL

Zmiana REGULAMINU z dnia 01.01.2023

REGULAMIN

Słownik pojęć  

 1. Sprzedawca - FELGEO.PL sp. z o.o. sp. k., ul.Wyszyńskiego 34b, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Nip 599-303-40-46,Regon 080223491, KRS 0000690873, infolinia: +48 957521990,
  e-mail:
  sklep@felgeo.pl
 2. Sklep – serwis internetowy www.felgeo.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie po akceptacji warunków regulaminu.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (definicja ma zastosowanie do umów zawieranych od 01.01.2021).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.  

 

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa ogólne zasady dokonywania(wykonania umowy sprzedaży) zakupów na stronie Sklepu
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie Sklepu.
 3. Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej. 

 

 

Jakość Towarów 

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Felgeo.pl są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów.
 2. Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.
 3. Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 ("OGUMIENIE - Pakowanie, przechowywanie i transport"). Za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 4. Wszystkie towary prezentowane w sklepie posiadają cenę brutto podaną w karcie towaru (zawierającą obowiązujący podatek VAT).

 

Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;

  przez telefon na numer: +48 95 752 1990;
  pocztą elektroniczną (e-mail na adres:sklep@felgeo.pl).
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 3. Po dokonaniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności w przesłanej informacji, Sprzedawca prosi o kontakt.
 5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez kontakt ze sprzedawcą do czasu, gdy Zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.
 6. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki lub przedpłaty od Kupującego

 

 

Formy dostawy 

 1. Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy UPS, DPD, InPost oraz Poczty Polskiej.
 2. Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 3. Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest zawsze przy każdym produkcie.
 4. Koszt dostawy pokrywa Kupujący. 

 

Formy Płatności

 1. Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe
 2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Gotówką w siedzibie Sprzedającego
 4. Za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU lub Przelewy24 

 

Realizacja zamówienia 

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.
 2. Status realizacji Zamówienia Kupujący może śledzić oraz sprawdzać na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera UPS oraz Poczty Polskiej.
 4. Z tytułu zakupu towaru Kupującemu zostanie wystawiony dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT, które wysłane zostają razem z przesyłką lub drogą elektroniczną w pliku PDF, przy czym Kupujący dokonując zakupu na naszych aukcjach, akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Sprawdzenie zawartości przesyłki przez Kupującego


W sytuacji stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy. 

 

 

 

Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php można również skorzystać z formularza stworzonego przez Sprzedawcę 
  KLIKNIJ(.PDF)
  KLIKNIJ(.DOC)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, co do której Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 7. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 8. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Faktury korygujące będą wystawiane oraz przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej- plik PDF załączony w wiadomości przesłanej na odpowiedni adres e-mail podany podczas składania zamówienia. W celu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej nabywca, zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość mailową z załączoną fakturą korygująca w wersji elektronicznej słowem „POTWIERDZAM” lub przesłania podpisanego skanu / oryginału faktury korygującej. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, zostanie ona wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Kupujący w każdym momencie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur formie elektronicznej, zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę listownie pod adres : FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k. lub drogą mailową na adres: sklep@felgeo.pl
 12. Akceptując regulamin sklepu, Kupujący (będący dalej nabywcą) wyraża zgodę na treść poniższego porozumienia w sprawie rozliczania faktur korygujących in minus: Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2419) sprzedawca (FELGEO.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, NIP: 599-303-40-46), jak i nabywca (Kupujący), uzgadniają, że od dnia 04 stycznia 2021 r. w przypadku faktur korygujących in minus stosują zasady rozliczania tych faktur obowiązujące do końca 2020 roku - na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 
 13. Zapisy niniejszego działu znajdują także zastosowanie do Przedsiębiorcy indywidualnego.

Reklamacja Towaru (stan od dnia 01.01.2023)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady rzeczy sprzedanej oraz brak zgodności Towaru z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta:
  a) Dla reklamacji dotyczących umów zawartych do dnia 31.12.2022 r., składanych przez Konsumenta i Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w art. 556-576 z zachowaniem ich brzmienia do dnia 31.12.2022 r., dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego opisanej w księdze trzeciej tytułu XI działu II „Rękojmia za wady”;
  b) Dla reklamacji dotyczących umów zawartych od dnia 01.01.2023 r., składanych przez Konsumenta i Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o prawach konsumenta, po zmianach i w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2023 r., w szczególności art. 43a - 43g. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży;
  c) Dla reklamacji składanych przez pozostałych przedsiębiorców, bez względu na datę zawarcia umowy, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego opisanej w księdze trzeciej tytułu XI działu II „Rękojmia za wady”.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w dowolnej formie. Sprzedawca zaleca zgłosić reklamacje pisemnie na adres:
  FELGEO.PL
  ul.Wyszyńskiego 34B
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@felgeo.pl  w formie opisowej lub z wykorzystaniem następującego formularza reklamacji:
  KLIKNIJ(.PDF)
  KLIKNIJ(.DOC)
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, Kupujący może skorzystać z przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wysłanej przez Sprzedawcę. 
 4. Kupujący mający status Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ 
 5. Faktury korygujące będą wystawiane oraz przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej- plik PDF załączony w wiadomości przesłanej na odpowiedni adres e-mail podany podczas składania zamówienia. W celu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej nabywca, zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość mailową z załączoną fakturą korygująca w wersji elektronicznej słowem „POTWIERDZAM” lub przesłania podpisanego skanu / oryginału faktury korygującej. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, zostanie ona wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Kupujący w każdym momencie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur formie elektronicznej, zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę listownie pod adres : FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k. lub drogą mailową na adres: sklep@felgeo.pl
 

Gwarancja

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy.
 2. Kupujący składający reklamację z tytułu gwarancji dostarcza towar na koszt gwaranta pod adres
  FELGEO.PL
  ul.Wyszyńskiego 34B
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
 3. Dokument gwarancyjny może być wydany Kupującemu razem z towarem. W innym przypadku przyjmuje się, iż informacja o udzielonej gwarancji jest wystarczająca poprzez zawarcie stosownych danych w opisie produktu, na stronie internetowej Sklepu.  

 

Ochrona Danych Osobowych iPolityka Prywatności – stan od dnia 25.05.2018 r.


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:
 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca - FELGEO.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 34B, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 599-303-40-46, Regon 080223491,KRS 0000690873, infolinia: +48 957521990, e-mail: sklep@felgeo.pl, zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
 3. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.
 4. W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw., oraz poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: iodo@felgeo.pl;
 5. Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
  b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu: 1. Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego, 4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.
 11. Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.  

 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 2. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 4. Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu Felgeo.pl.

Poprzenie wersje regulaminu
Regulamin obowiązujący do 31.12.2022
Regulamin obowiązujący do 31.12.2021
Regulamin obowiązujący do 01.01.2021

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 41 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-02
DOSKONAŁY
2023-09-17
Szybka realizacja , towar zgodny z oczekiwaniem
pixelpixelpixelpixel