Regulamin Zakupów - STIX.PL

 

Zmiana REGULAMINU z dnia 23.05.2018 

REGULAMIN

Słownik pojęć

 

1.    Sprzedawca - FELGEO.PL sp. z o.o. sp. k.,  ul.Wyszyńskiego 34b, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Nip 599-303-40-46, Regon 080223491, infolinia: +48 957521990, fax: +48 957524073, e-mail: sklep@felgeo.pl 

2.    Sklep – serwis internetowy www.stix.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów

3.    Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4.    Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

5.    Regulamin – niniejszy Regulamin.

6.    Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

Postanowienia ogólne

 

1.    Regulamin określa ogólne zasady dokonywania(wykonania umowy sprzedaży) zakupów na stronie Sklepu

2.    Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie Sklepu.

3.    Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej.

 

 

Jakość Towarów

 

1.    Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Stix.pl są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. 

2.    Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.

3.    Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 ("OGUMIENIE - Pakowanie, przechowywanie i transport"). Za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

4.    Wszystkie towary prezentowane w sklepie posiadają cenę brutto podaną w karcie towaru (zawierającą obowiązujący podatek VAT).

 

Składanie zamówień

1.    Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:

za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;

przez telefon na numer: 095/752 1990;

faksem na numer: 095/752 4073

pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@felgeo.pl).

2.    W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

3.    Po dokonaniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy.

4.    W razie stwierdzenia niezgodności w przesłanej informacji, Sprzedawca prosi o kontakt.

5.    Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez kontakt ze sprzedawcą do czasu, gdy Zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.

6.    W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki lub przedpłaty od Kupującego

 

 

Formy dostawy

 

1.    Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy UPS, DPD, InPost oraz Poczty Polskiej.

2.    Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.

3.    Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest zawsze przy każdym produkcie. 

4.    Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

 

 

Formy Płatności

 

1.    Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe

2.    Płatność przy odbiorze (za pobraniem) 

3.    Gotówką w siedzibie Sprzedającego

4.    Za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU lub Przelewy24

 

 

Realizacja zamówienia

 

1.     Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.

2.     Status realizacji Zamówienia Kupujący może śledzić oraz sprawdzać  na stronie Sklepu.

3.     Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera UPS oraz Poczty Polskiej.

4.     Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura Vat, którą kupujący otrzymuje razem z przesyłką.

5.     W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie faktury Vat  w formie elektronicznej jest ona udostępniana Kupującemu na stronie sklepu.

 

 

Sprawdzenie zawartości przesyłki przez Kupującego

 

W sytuacji stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy.

 

 

Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

1.     Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

2.     Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
można również skorzystać z formularza stworzonego przez Sprzedawcę
KLIKNIJ (.PDF)
KLIKNIJ (.DOC)

3.     W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4.     Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.

5.     Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.

6.     Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

7.     Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.     Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

9.     Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

Reklamacja

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.

2.     Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w dowolnej formie. Sprzedawca zaleca zgłosić reklamacje pisemnie na adres:
FELGEO.PL
ul.Wyszyńskiego 34B
66-470 Kostrzyn nad Odrą
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
reklamacja@felgeo.pl z załączonym formularzem reklamacji
KLIKNIJ (.PDF)
KLIKNIJ (.DOC)

3.     Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, Kupujący może skorzystać  z przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wysłanej przez Sprzedawcę. 

 

 

 

4.   Kupujący mający status Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

 


 

Gwarancja

;

1.   W przypadku Towarów objętych gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy.

2.   Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji dostarcza towar na koszt gwaranta pod adres

FELGEO.PL
ul.Wyszyńskiego 34B
66-470 Kostrzyn nad Odrą

3.  Dokument gwarancyjny może być wydany Kupującemu razem z towarem. W innym przypadku przyjmuje się, iż informacja o udzielonej gwarancji jest wystarczająca poprzez zawarcie stosownych danych w opisie produktu, na stronie internetowej Sklepu.

 

 

Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności – stan od dnia 25.05.2018 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:

 

1.    Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca - FELGEO.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 34B, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 599-303-40-46, Regon 080223491, infolinia: +48 957521990, fax: +48 957524073, e-mail: sklep@felgeo.pl, zwana dalej Administratorem;

2.    Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

3.    Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.

4.    W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw., oraz poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: iodo@felgeo.pl;

5.      Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:

a.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

b.    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

c.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu: 1. Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego, 4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora

6.    Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.

7.    Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.

11.  Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2.    Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4.    Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu Stix.pl.

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 39 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-17
Szybka realizacja , towar zgodny z oczekiwaniem
2023-06-01
Wszystko w należytym porządku. Obsługa bardzo fajna - nawet Panowie specjalnie dla mnie pofatygowali się i przesłali zdjęcia z wymiarowania podkładki - super!!! Polecam i osobiście na pewno kolejny raz skorzystam.
pixelpixelpixelpixel